Kasutustingimused


Veebilehe spah.ee (edaspidi koduleht) omanik on Spahee OÜ (registrikood 16135802) (edaspidi ettevõte), asukohaga Tiigi tn 61b, 50410 Tartu, Eesti.

Need tingimused kirjeldavad kodulehe kasutamise reegleid ja eeskirju. Seda kodulehte kasutades eeldame, et nõustute nende tingimustega. Palume inimestel, kes ei nõustu kodulehe teenusetingimustega, kodulehte mitte kasutada. Kogu selle reegli rikkumisega tekitatud kahju vastutab täielikult kahju tekitaja.

Juhul, kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad kõik kodulehel leiduvate materjalide omandiõigused ettevõttele. Kõik omandiõigused on kaitstud. Teil on õigus neid materjale kasutada vaid kooskõlas antud tingmustega.

Teenuseid

Tõlkimine

Tõlkimiseks saab tasuta kasutada kodulehel olevat tõlkevahendit võimaldamaks lause-lauselt tõlkimist. Tõlkevahendi maksumus üldjuhul tasuta, kuid saab teha vastuteeneid:

  • Panustamiseks võib annetada läbi PayPal-lingi või oma küpsiste seadetega Google'i teenuse "AdSense" vahendatavate reklaamid sisse lülitada.
  • Kuna igas keeles on tekstid genereeritud Google teenusega "Google Translate", siis tõlked ei ole 100% õiged. Seega panuseks on ka käesoleva keele spetsialistide poolne kirjavigade parandamine.
Muud teenused

Muud teenused tulevad vastavalt vajadustele ja veebilehe arendamise käigus.

Tingimused

Ettevõte ei vastuta saidi kasutamisest tulenevate võimalike tagajärgede eest. Ettevõttel jääb õigus vastavalt vajadusele käesolevaid teenusetingimusi muuta, muudatused kuvatakse sellel lehel.

Ei ole lubatud:
  • Müüa, rentida, dubleerida või kopeerida siin kodulehel olevat materjali.
  • Kasutada siin leheküljel olevaid teenuseid mistahes pahatahtlikel eesmärkidel.
Leheküljel võib
  • Kasutada tõlketeenust kõik inimesed.
  • Koolis võõrkeele tundides või keelekursustel antud ülesannete tegemiseks.
  • Teha igasuguseid tarbe-, reklaami-, eriala-, kirjanduslikke- ja muid tõlkeid.
Teie privaatsus

Palun tutvuge meie privaatsuspoliitikaga.

Viimati värskendatud: 04.05.2022

Küpsised ja privaatsus

Andmekaitse & Teenuse tingimused.

Teata probleemist

Siin saate jätta soovitusi lehe täiustamiseks ja teatada leitud probleemidest. Eelkõige oodatakse selle keele asjatundjatelt kirjavigade parandamist, kuna tekstid on genereeritud automaatse tõlketööriistaga.

Sinu nimi?
Kontrollige meili?
Kirjutage sõnum.