Othello

Ett spel där målet är att få fler pjäser på brädan än din motståndare.

Spelregler kan sökas från internet. Det finns två spelare: AI - artificiell intelligens och du.

Cookies och integritet

Dataskydd & Användarvillkor.

Rapportera problem

Här kan du lämna förslag för att förbättra sidan och rapportera eventuella problem du hittar. Experter på detta språk förväntas särskilt korrigera stavfel, eftersom texterna har skapats med ett automatiskt översättningsverktyg.

Ditt namn?
Kolla mejlet?
Skriv meddelandet.